ขอใบเสนอราคา

[contact-form-7 404 "Not Found"]

ข้อมูลที่ต้องการ

  • หากลูกค้าต้องการให้ทำใบเสนอราคา ในนามบุคคล ขอชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อและอีเมล หากลูกค้าจะเปิดบิลใบกำกับภาษีแบบเต็ม ขอเลขบัตรประชาชนลูกค้า หรือสำเนาบัตรประชาชน
  • หากต้องการให้ทำใบเสนอราคา ในนามบริษัท ขอนามบัตรลูกค้า หรือเป็นเอกสาร ภ.พ.20 หรือหนังสือรับรองของบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรและอีเมล
  • เปิดบิลใบกำกับภาษีแบบเต็มต้องใช้เอกสาร ภ.พ.20 และหนังสือรับรองในการเปิด ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ในการเปิดบิลใบกำกับภาษีแบบเต็ม